دانلود پی دی اف کتاب The Southern African Development Community (SADC) and the European Union (EU) : Regionalism and External Influence

[ad_1]

این کتاب منطقه گرایی را در جامعه توسعه آفریقای جنوبی (SADC) بررسی می کند و تأثیر اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) را به عنوان یک بازیگر خارج منطقه ای در سازماندهی و روند ادغام برجسته می کند. تجزیه و تحلیل توسط تئوری هدایت می شود و ظهور ، طراحی نهادی و عملکرد پروژه های عمده ادغام SADC در زمینه های اقتصادی ، امنیتی و زیرساختی را توضیح می دهد. بنابراین ارزیابی عمیق تری از سازمان به طور کلی ارائه می دهد. این مطالعه نشان می دهد که آفریقای جنوبی از نظر منطقه ای به عنوان محرکی برای ادغام نقش مهمی ایفا می کند در حالی که تأثیر خارجی اتحادیه اروپا مشخص نیست زیرا اثر حمایتی یا مهاری را ایجاد می کند. نویسنده ادعا می کند که فرآیندهای ادغام منطقه ای در SADC اتحادیه اروپا بر اساس الگوی وابستگی متقابل نامتقارن تأثیر دارد و از آنجا که راه حلی برای مشکلات همکاری منطقه ای است ، به یک “تغییر دهنده بازی” تبدیل می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Southern African Development Community (SADC) and the European Union (EU) : Regionalism and External Influence