دانلود پی دی اف کتاب The Soils of Turkey :

[ad_1]

این کتاب کلیه اطلاعات موجود و مربوط به خاک ترکیه ، از جمله مطالعات نقشه برداری خاک را که از دهه 1950 تا امروز توسط دانشگاه ها و م institutionsسسات دولتی انجام شده است ، گردآوری می کند. یافته ها و پیشرفت های اخیر شامل توصیف و تجزیه و تحلیل مشخصات جدید توسط نویسندگان فصل از بخش های کشور است. آنها نقشه خاک تصفیه شده ای را تولید می کنند که منعکس کننده آخرین نسخه سیستم خاک پایگاه مرجع جهانی (WRB) است. این کتاب اطلاعاتی در مورد مدیریت خاک ، کارشناسان آمایش سرزمین در رابطه با مدیریت کربن زمینی (کربن تجزیه شده خاک و زیست توده) و کاهش تغییرات آب و هوایی به برنامه ریزان استراتژی های کشاورزی و معلمان برای آگاهی از اهمیت نادیده گرفته شده خاک ترکیه ارائه می دهد. راهنمای ارزشمند .

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Soils of Turkey :