دانلود پی دی اف کتاب The Secret of the Ninja

[ad_1]

قدرت کامو بی حد و مرز است. این یک انرژی است که به طرز معجزه آسایی و فوری می تواند هرگونه مشکل ، اضطراب ، بیماری یا مشکل مربوط به کار را برطرف کند. چرا به آن کامو می گویند؟ این اسم همان چیزی نیست که من به آن داده ام. حدود 12000 سال پیش ، ج؟ قبل از دوره Mon ، افرادی که در مجمع الجزایر ژاپن زندگی مرفه و شادی داشتند ، با طبیعت زندگی می کردند و از پدیده های طبیعی کاملاً عملی استفاده می کردند ، از این انرژی به عنوان kaamu یاد می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Secret of the Ninja