دانلود پی دی اف کتاب The Secret Book of Artephius

[ad_1]

Artificius (Artifius) (حدود 1150) نویسنده ای است که در بسیاری از انواع متون شیمیایی ذکر شده است. شبه خط نویسی کیمیاکی شناسایی آثار تاریخی را دشوار می کند. هویت او یک سوال باز است. قلم مصنوعی مربوط به سال 1150 است ، زیرا کتاب مخفی آرتفیوس مورد احترام قرار گرفت و توسط راجر بیکن ذکر شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Secret Book of Artephius