دانلود پی دی اف کتاب The Secession Conventions of the South

[ad_1]

نتایج تحقیق دقیق و دقیق ، رالف آ. ووستر بینش جذابی از مردانی که در کنگره ها و مجالسی شرکت کردند که منجر به شورش مشمئز کننده ایالت های جنوبی شد ، فراهم می کند. نویسنده با در دست داشتن مشاغل ، سابقه ، سرزمین و بردگان آنها ، روندها ، سوابق رای گیری و سیاست های حزبی اعضا را روشن می کند. بررسی جذاب و ضروری در مورد طرفداران علت کنفدراسیون.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Secession Conventions of the South