دانلود پی دی اف کتاب The Search Party

[ad_1]

یک فیلم هیجان انگیز و هیجان انگیز جدید از نویسنده کتاب “همسایه های جدید و اتاق دروغگویان” … کل شهر احساس می کند سدی ساندرز 16 ساله مرده است. آنها می گویند که او برای یک هفته ناپدید شده است ، قتل شد. و آنها فکر می کنند که می دانند چه کسی این کار را انجام داده است. پنج دوست صدیق چندان مطمئن نیستند و آنها سوگند می خورند که حقیقت را دریابند. بنابراین آنها چمدان ها و سرهای خود را به جنگل هایی می بندند که آخرین بار سدی در آنجا دیده شده است. اما آنها فقط دوست نیستند ، مشکوک هم هستند. و هر یک از آنها یک راز دارند. به محض باز شدن چشم انداز ، و تاریکی بسته می شود ، واقعیت وضعیت آنها روشن می شود … در واقع یک حزب جستجو نبود. این یک شکار جادوگر است. و همه در خانه از آن زنده نخواهند ماند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Search Party