دانلود پی دی اف کتاب The Search for Meaning in Later Life

[ad_1]

کاوش معنی در زندگی بعدی: کاوش تجربی در دین و مرگ بر اساس تحقیقات کمی و کیفی در میان افراد مسن هلندی انجام می شود. جستجوی آنها برای معنا به دلیل کمبود روایت های انتقادی پیر و تقسیم بندی “روایت های بزرگ” مذهبی پیچیده است. علاوه بر این ، افزایش طول عمر و پزشکی از مرگ ، بسیاری از افراد مسن را به چالش می کشد تا درباره زمان دقیق مرگ تصمیم بگیرند. این مطالعه به صورت کیفی و کمی روایات پیر شدن و مذهب بیان شده توسط افراد مسن هلندی و نگرش آنها نسبت به مرگ ، اوتانازی و زندگی را بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Search for Meaning in Later Life