دانلود پی دی اف کتاب The School Achievement of Minority Children : New Perspectives

[ad_1]

موفقیت کم مدرسه کودکان اقلیت معمولاً با استفاده از ابزار “کمبودها” – کودکانی که به دلایل ژنتیکی یا محیطی مسئول هستند ، توضیح داده می شود. برخلاف سنت ، همكاران این كتاب نشان می دهند كه چگونه تفاوت های گروهی در دستاوردهای آموزشی و نمرات آزمون تحت تأثیر همزمان عوامل فرهنگی و شیوه های استاندارد آموزش قرار می گیرند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The School Achievement of Minority Children : New Perspectives