دانلود پی دی اف کتاب The Sandy Ridge and Halstead Paleo-Indian Sites : Unifacial Tool Use and Gainey Phase Definition in South-Central Ontario

[ad_1]

این مطالعه برخی از حلقه های گمشده در پرونده سرخپوستان-میشیگان-انتاریو را پر می کند. جکسون روی صحنه گاینی ​​تمرکز دارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Sandy Ridge and Halstead Paleo-Indian Sites : Unifacial Tool Use and Gainey Phase Definition in South-Central Ontario