دانلود پی دی اف کتاب The Saint’s Mistress

[ad_1]

معشوقه سنت که در پس زمینه قرن چهارم سقوط امپراطوری روم و ظهور مسیحیت گفته شد ، به یک داستان ناگفته قبلی از سنت آگوستین و معشوقه اش روح می بخشد. آرئولیست رومی ، اورلیوس آگوستینوس که با هنجارها و سنت های اجتماعی مخالفت می کند عاشق کشاورز آفریقای شمالی لئونا می شود. لئونا درگیری با مادر اورلیوس ، مونیکا ، حامی قدرتمند آنها ، اوربانوس و امپراتوری ، در یک جنگ برای اتحاد خانواده خود و کسب مشروعیت پسر خود درگیر می شود. وقتی مونیکا و اوربانوس موفق شدند لئونا را از پسرش جدا کنند و نامزد مناسب تری برای اورلیوس بدست آورند ، لئونا خود را در کلیسا می یابد. هنگامی که چندین سال بعد ، لئونا و اورلیوس ، اکنون اسقف آگوستین ، دوباره با هم ملاقات می کنند ، شورهای قدیمی دوباره احیا می شوند ، بناهای یادبود فئودالی چند ساله ، و سرنوشت امپراتوری روم در شمال آفریقا معلق است. مقدسین جالبتر از نویسندگان و گناهکاران ما هستند. “- مایکل اشمیکر ، روزنامه نگار تحقیقی و رمان نویس

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Saint’s Mistress