دانلود پی دی اف کتاب The Sacrifice

[ad_1]

سریال دشمن با پر پیچ و خم های غیرقابل پیش بینی و قهرمانان سریع فکر ، سفیدپوشی از بقا در یک وحشت سریع و غیر قابل تصور است. Sacrifice Small Sam و The Kid در پایان The Dead به برج لندن می رسند. اگرچه سام با خدمه جوردن هادران در برج امنیت و دوستی پیدا می کند ، اما نمی تواند بنشیند. تنها چیزی که او می خواهد پیوستن به خواهرش الا باشد. با وجود مخالفت اد ، سام و كید از طریق منطقه ممنوع به غرب حمله می كنند. در همین حال ، Shadowman در حال ردیابی سنت جورج در سراسر لندن است و در حال مشاهده ارتش خود در حال ساخت ارتش است. Shadowman می داند که سنت جورج یک تهدید بسیار خطرناک است ، اما هیچ کس اخطار او را جدی نمی گیرد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Sacrifice