دانلود پی دی اف کتاب The Rustlers of Pecos County

[ad_1]

متن: ‘تگزاس. آنها متضادترین گله های مرزنشین ، دامدار ، دهقان ، کلاه بردار ، بی حساب بدون تغییر ، روروک مخصوص بچه های تیرانداز و سیاستمداران را با هم جمع کردند و به نوعی دولت را تشکیل دادند. آنها آن را تگزاس نامیدند ، اما برای زنان و کودکان بی دفاع ، جهنم بود. ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Rustlers of Pecos County