دانلود پی دی اف کتاب The Rule of the Taewŏnʾgun, 1864–1873

[ad_1]

دهه 1864–1873 در کره به عنوان دوره Tawonggun (“شاهزاده دادگاه بزرگ”) شناخته می شود ، هنگامی که او در 1864 به سلطنت رسید ، پادشاه Koengw خیلی جوان بود و نمی توانست حکومت کند ، از این رو پدرش ، Y Ha ung ، در جای خود حکومت کرد و برای بازگرداندن قدرت های سلطنت در پیش گرفت.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Rule of the Taewŏnʾgun, 1864–1873