دانلود پی دی اف کتاب The Routledge Reader in Early Childhood Education

[ad_1]

آموزش در اوایل دوران کودکی همیشه احساسات پرشوری را در میان ذینفعان در همه سطوح ایجاد کرده است ، از تمرین کنندگان با کودک و خانواده در محیط های پیش دبستانی و مدرسه گرفته تا مربیان ، مدیران ، سیاستمداران و دانشگاهیان. هدف این خواننده بررسی تغییر ، تغییر و تداوم است. ، و برای ارائه بورس تحصیلی نمادین در رابطه با پنج رشته اصلی: یادگیری برنامه های درسی و دیدگاه های نظری در آموزش ، حرفه ای بودن سیاست و روش های تحقیق ، در هر موضوع ، قرائت هایی برای درک چشم اندازها و روندهای ملی و بین المللی انتخاب شده است. هدف این نیست که یک دیدگاه همگن از ارائه خدمات و خدمات کودکی در زمینه های فرهنگی ارائه دهیم. بلکه هدف این است که نگاهی انتقادی به جهات گذشته ، حال و آینده داشته باشیم و برخی از چالش ها ، معضلات و تناقضات معرفی شده در پژوهش و بورس تحصیلی را شناسایی کنیم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Routledge Reader in Early Childhood Education