دانلود پی دی اف کتاب The Routledge International Handbook of Race, Culture and Mental Health

[ad_1]

این کتاب راهنما توضیحی عمیق در مورد نژاد ، قومیت و فرهنگ تاریخی در سلامت روان – ریشه های تاریخی ، تغییرات بعدی و گفتمان ناشی از بهداشت و سلامت روان و شیوه های گذشته و حال ارائه می دهد. متن نشان می دهد که چگونه اختلاف سنی با کار بالینی در طیف وسیعی از نژادها ، جنسیت ، طبقه ، گرایش جنسی ، ناتوانی ، مذهب و شرایط ، از جمله هویت اجتماعی و فرهنگی نشان می دهد. وینکت های موردی و بهترین جهت راهنمایی فعالانه پزشکان و مربیان برای افزایش درک تکنیک های پزشکی غیر غربی و بومی و همچنین آگاهی آنها از نظریه های معاصر بهداشت روان به عنوان محصولی از فرهنگ ذهنی غرب توصیه هایی برای تمرین یک دیدگاه خاص تاریخی و فرهنگی. همكاران بين المللي همچنين در مورد راههايي كه عمل بهداشت جهاني از مرزهاي نژادي ، فرهنگي ، قومي ، زباني و سياسي عبور مي كند ، بحث مي كنند. کتاب راهنمای بین المللی نژاد ، فرهنگ و بهداشت روان Routledge یک منبع ضروری برای دانشجویان ، محققان و متخصصان است ، زیرا از دیدگاه حیاتی و جهانی به پیچیدگی مسائل بهداشت روان می پردازد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Routledge International Handbook of Race, Culture and Mental Health