دانلود پی دی اف کتاب The Rosary : A Tract for Catholic Misfits

[ad_1]

اگر به دنبال رساله دینی مفصل درباره تسبیح هستید ، این کتاب برای شما مناسب نیست. اما اگر شما مانند نویسنده ، در زندگی معنوی خود حفره ای احساس کرده اید ، زیرا در کلیسا دیگر احساس نمی کنید در خانه هستید ، از شما دعوت می شود که تسبیح را در نظر بگیرید. این دعوت از تجربه شخصی نویسنده از قدرت وی حاصل می شود. اگر به طور جدی درگیر آن شوید ، اگر می خواهید خواسته های معنوی و عملکردی را بپذیرید ، دعوت شما نیز به شما ارسال می شود. این خواسته ها و لذت تلاش برای پاسخگویی به آنها در اینجا شرح داده شده است. تسبیح روشی برای دیدار با عیسی و پذیرفتن دعوت او برای دعوت من است. ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Rosary : A Tract for Catholic Misfits