دانلود پی دی اف کتاب The Root of All Religion

[ad_1]

آلوین بوید کوهن (1863–1963) یک تئوسوفیست آمریکایی بود. ناشري كه كتاب هايي نوشت كه خودش چاپ كرد ، سخنراني كرد و مسيح طرفدار نظريه اسطوره بود. کوهن که بسیار تحت تأثیر کارهای جرالد مسی و گادفری هیگینز قرار داشت ، اظهار داشت که کتاب مقدس ریشه در سایر ادیان بت پرستی دارد و بیشتر تاریخ مسیحی به عنوان افسانه های مصر قدمت دارد. وی همچنین پیشنهاد داد كه كتاب مقدس نمادین است و وقایع واقعی را به تصویر نمی كشد و استدلال كرد كه رهبران كلیسا از اواخر قرن سوم شروع به سو mis تعبیر كتاب مقدس می كنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Root of All Religion