دانلود پی دی اف کتاب The Roman Imperial Succession

[ad_1]

جان دو گرینگر ، جانشینی شاهنشاهی روم را تجزیه و تحلیل کرد و نشان داد که امپراتوری تحت سلطه آگوستوس اساساً دارای نقصی است ، شبیه همان امپراطوری که برای یافتن امپراطورها استفاده می شد. سیستم آگوستوس آمیزه ای از تأثیرات وراثتی ، سناتوری و نظامی بود و اینها عموماً متضاد بودند. در نتیجه امپراتوری یک سری بحران ها را پشت سر گذاشت ، که در آن جانشینی قبلی ، معمولاً مرده ، مسئله اصلی امپراتور بود. بدنام “سال چهار امپراطور” سال 69 م تنها مشهورترین این بحران ها است که اغلب شامل جنگ های خونین و ویرانگر داخلی ، قتل و کیف پول است. به دنبال این دوره ، دوره ای معمولاً نسبتاً کوتاه ، که در آن برنده در “بحران” سیستم جدیدی را راه اندازی کرد ، سه عنصر اساسی شناسایی شده توسط آگوستوس را دستکاری کرد ، اما مانند گذشته ظریف و فرومایه بود. بحران متن شفاف و ایرودیت توسط بسیاری از جداول شجره نامه و ده ها تصویر از امپراطورها پشتیبانی می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Roman Imperial Succession