دانلود پی دی اف کتاب The Role of Twitter in the 2016 US Election :

[ad_1]

این کتاب شش فصل از دانشمندان محترم و نوظهور علوم سیاسی و ارتباطات را گردآوری می کند تا نگاهی پایدار به نقش توییتر در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا داشته باشد. در حالی که استفاده ترامپ از توییتر به عنوان یک رویداد قبلاً مورد توجه بسیاری قرار گرفته است؟ چگونه به پیشبرد چرخه های خبری ، منحرف کردن توجه از سایر موارد یا تمرکز بر حملات علیه رقبا ، رسانه های خبری و سایر منتقدان کمک می کند؟ تاثیری که توییتر در انتخابات واقعی داشت. این فصل ها از تنوع قابل توجهی از تفسیرهای نظری و رویکردهای روش شناختی برای بررسی چگونگی شکل گیری این فناوری جدید در انتخابات آمریکا و تأثیرات احتمالی آن در آینده استفاده می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Role of Twitter in the 2016 US Election :