دانلود پی دی اف کتاب The Role of Motivation and Its Effect on Job Satisfaction and Organizational Commitment. A Study on Educators Employed in Maltese Schools

[ad_1]

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2019 در مدیریت و مدیریت منابع انسانی – انگیزه کارکنان ، نمرات: MERIT ، دانشگاه چستر (دانشکده بازرگانی چستر) ، برنامه درسی: کارشناسی ارشد در مدیریت بازرگانی ، زبان: انگلیسی ، چکیده: این مطالعه بر اساس پوزیتیویسم عامیانه انجام شد. فلسفه ای که نویسنده را به استفاده از رویکردی نترس آموخت. برای انتخاب نمونه از هر معلم از کل جمعیت 6745 معلم ، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. در مجموع 713 پاسخ دهنده (382 معلم ، 65 مربی مهد کودک و 266 مربی دستیار آموزشی) در این مطالعه شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسشنامه ای با س questionsالات بسته بود. از ابزارهای اساسی SurveyMonkey و MS Excel برای تجزیه و تحلیل و ارائه داده های کمی جمع آوری شده استفاده شد. دولت مالت برای دستیابی به نتایج بهتر تدریس و کاهش تعداد ترک کنندگان زودهنگام تحصیلات ، در بخش آموزشی خود سرمایه گذاری زیادی کرده است. برای رسیدن به هدف خود ، میزان هزینه های آموزش در سال 2017 در مقایسه با تولید ناخالص داخلی مالت 4.9٪ بود که بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا بود. همچنین ، در سال 2018 ، بودجه آموزش حتی بیشتر به دلیل افزایش تعداد معلمان بود. بخش آموزشی مالت ، که تحت بررسی مجدد وزارت آموزش و اشتغال (MEDE) قرار دارد ، 9871 نفر را استخدام می کند که سهم قابل توجهی از کارکنان خدمات عمومی کشور است. بیشتر آنها معلمانی هستند که به طور جمعی مسئول نتایج یادگیری دانش آموزان تحصیل کننده در مدارس دولتی مالت (MSS) هستند. علاوه بر نقش های اداری مدیران کالج ها ، روسای گروه ها ، روسای مدارس ، معاونین مدارس و افسران آموزش و پرورش ، TeachersClass از سه دسته دیگر تشکیل شده است که معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه ، معلمان کودکستان KE) و پشتیبانی یادگیری. مربی (LSE). برای این مطالعه تحقیقاتی ، دسته معلمان ، دسته معلمان KE و LSE ذکر شده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Role of Motivation and Its Effect on Job Satisfaction and Organizational Commitment. A Study on Educators Employed in Maltese Schools