دانلود پی دی اف کتاب The Role of Financial Analysis on the Financial Performance of Microfinance Institutions in Rwanda. A Case Study of Inyongera SACCO/Cyuve From 2011 to 2015

[ad_1]

در موضوع از سال 2017 پایان نامه کارشناسی اقتصاد تجارت – حسابداری و مالیات ، درجه: 16.5 ، موسسه علمی کاربردی INES Ruhangari ، دوره: حسابداری ، زبان: انگلیسی ، انتزاع: هدف اصلی این مطالعه تجزیه و تحلیل نقش مالی تجزیه و تحلیل در سه. در مورد عملکرد مالی موسسات مالی خرد در رواندا تحت اهداف خاص. اولین مورد ارزیابی شاخص های تجزیه و تحلیل مالی در Iniongera SACCO / Cyuve بود. مورد دوم تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده عملکرد مالی در Inionera SACCO / Cyuve بود. مورد سوم اندازه گیری رابطه بین شاخص های تجزیه و تحلیل مالی و عوامل تعیین کننده عملکرد مالی در Enogera SACCO / Cyuve بود. برای آزمایش اهداف فوق از سوالات تحقیق زیر استفاده شده است: شاخص های تجزیه و تحلیل مالی در Inogera SACCO / Cyuve کدامند؟ عوامل تعیین کننده عملکرد مالی در Inyongera SACCO / Cyuve چیست؟ چه رابطه ای بین شاخص های تجزیه و تحلیل مالی و عوامل تعیین کننده عملکرد مالی در Inyongera SACCO / Cyuve وجود دارد؟ از طرح تحقیق توصیفی استفاده شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ، مصاحبه و مستندات از منابع اولیه و ثانویه جمع آوری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که درآمد مالی Inioungera SACCO / Cyuve در دوره 2013 ، که 74٪ بود ، سود بالاتری را نشان می دهد و سال به سال سود بیشتری را در سال 2013 تجربه کرده است که Inioungera SACCO / Cyuve سود بیشتری کسب کرده است. این امر به دلیل کاهش هزینه های عملیاتی در این سال با کاهش هزینه های پرسنل نسبت به سالهای دیگر بوده است. و سال 2011 زیاد در نظر گرفته نمی شود زیرا سال افتتاحیه بود. توصیه های ارائه شده به Iniongera SACCO / Cyuve برای محاسبه هزینه های آن ، نسبت های مالی برای امکان تخمین هزینه های انجام شده در مقایسه با فروش و حاشیه واقعی به دست آمده برای کنترل بهتر هزینه های تولید و سایر هزینه ها بود. سازمان باید با کاهش هزینه های خود حداکثر منافع را کسب کند که این هدف مشترک برای همه سازمان ها برای کارآمد و موثر بودن تجارت خود است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Role of Financial Analysis on the Financial Performance of Microfinance Institutions in Rwanda. A Case Study of Inyongera SACCO/Cyuve From 2011 to 2015