دانلود پی دی اف کتاب The Rohingya Crisis : A Moral, Ethnographic, and Policy Assessment

[ad_1]

این کتاب تاریخچه آزار و شکنجه قومی روهینگیاها در میانمار و هویت های نژادی و ملی مورد مناقشه آنها را ارائه می دهد. این موضوع بر این موضوع تمرکز دارد که چگونه برخورد ژئوپلیتیکی بین بنگلادش ، چین ، هند و میانمار منجر به بحران شده است. این مقاله همچنین به بررسی مسائل اخلاقی ، مردم نگاری و سیاست عمومی در واکنش انسان به بحران مردم روهینگیا می پردازد. این جلد با تجزیه و تحلیل اسناد و مصاحبه های تاریخی که شرح وضعیت و هویت جامعه و دخالت قبلی آنها در دولت و سیاست میانمار است ، سوال شهروندی روهینگیاها را تحلیل می کند. نویسندگان به طور خاص بر تغییر شرایط ژئوپلیتیکی تشکیل دولت در آسیای جنوبی و روابط متشنج میانمار و همسایگان آن – بنگلادش ، چین و هند متمرکز شده اند. این کتاب به بررسی اتحاد و اختلافات در منطقه جنوب و جنوب شرق آسیا می پردازد که مبتنی بر دستاوردهای اقتصادی و استراتژیک و تأثیر آنها بر بحران روهینگیاست. همچنین به نظر می رسد به طور كافی به شکست مذاكرات دوجانبه و چندجانبه بین این كشورها بپردازد یا به وضعیت روهینگیای منفعل توجه كند. این بخش مورد توجه دانشمندان و محققان مطالعات بین المللی ، صلح ، مطالعات حقوق بشر و تعارضات ، جامعه شناسی ، مطالعات قومی ، مطالعات مرزی ، مطالعات مهاجرت و مهاجران ، مطالعات تبعیض و محرومیت ، سیاست های عمومی و مطالعات آسیایی خواهد بود. این برای متخصصانی که در رسانه ها ، سازمان های غیردولتی (NGO) ، اتاق های فکر و سیاست گذاران و همچنین خوانندگان عمومی علاقه مند به تاریخ آزار و شکنجه مردم روهینگیا کار می کنند ، مفید خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Rohingya Crisis : A Moral, Ethnographic, and Policy Assessment