دانلود پی دی اف کتاب The Rock From Which You Were Hewn : Created From Dust to Become a Temple of Living Stones

[ad_1]

ما سنگها را غیرقابل تغییر می دانیم ، سخت مانند سنگ. اما هنگامی که عیسی با ماهیگیر جوان سیمون ملاقات کرد و نام او را Cehasphas (پیتر) گذاشت ، به این معنی ، “او در حال تماشای تبدیل شدن پیتر به یک سنگ زنده زیبا از معبد خدا بود که از گرد و غبار زمین ساخته شده است”. در هنگام برخورد نیروهای غیبی ، با مناطقی که هنجار از آن چشم پوشی می کند ، در عمق زیر سطح ، و از یک استخر ماگما در زیر بغل ، گرما را تشکیل می دهند ، در وسط عمل زندگی تشکیل می شوند. این سنگها گواهی می دهند در مورد آنچه فقط می توان تصور كرد تغییراتی است كه كریستالها را برای بزرگتر شدن و قویتر شدن فشار می آورند و مواد معدنی را مجبور به درهم آمیختن با یكدیگر می كنند و به ما اجازه می دهد در یك خانه معنوی قرار بگیریم. به صخره ای که در آن بودید و معدنی که از آن حفر شده اید نگاه کنید. به ابراهیم پدرت و سارا نگاه کن که تو را با درد به دنیا آورده اند (عیسی 51: 1-2).

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Rock From Which You Were Hewn : Created From Dust to Become a Temple of Living Stones