دانلود پی دی اف کتاب The Rock-Art Landscapes of Rombalds Moor, West Yorkshire : Standing on Holy Ground

[ad_1]

این مطالعه منظره هنر سنگی Rombald’s Moor ، غرب یورکشایر ، مناظر و مکانهای موجود را در نظر می گیرد. در تلاش برای درک منظره هنر سنگی پیش از تاریخ ، مطالعه مردم نگاری و همچنین محیط باتلاق و باستان شناسی آن از کل منطقه گردش خون در نظر گرفته شد. از همه سایت های راک آرت بازدید شد و سایت ها ، نقوش و صحنه ها ضبط شد. داده ها در چهار مقیاس مکانی ، از کل باتلاق تا صخره های جداگانه تجزیه و تحلیل شد. بسیاری از صخره های بزرگ برجسته و چشمگیر تراشیده شده ، که از آنها به عنوان آثار طبیعی تعبیر می شود ، در چشم انداز بسیاری از مکانهای کوچک صخره ای یافت می شود. چندین گروه از سایت های هنر سنگی شناسایی شدند. همچنین یک تراز مشخص شده از سنگهای تراشیده شده ساخته شده است که احتمالاً به موقعیت خود منتقل شده اند. سایر سنگهای تراشیده شده احتمالاً منتقل شده نیز شناسایی شدند. این احتمال که دیدگاه های دور مهم باشند نیز توسط برخی یافته ها نشان داده می شود. فیزیکی بودن حکاکی به عنوان یک موضوع اصلی نشات گرفته است. مجسمه سازی آثار طبیعی دشوار یا خطرناک است. در مقابل ، مکانهای معمول و ساده بیشتر باید زانو را خم یا خم کنند. این ، به طور غیرمنتظره ای برای راک آرت انگلیس ، مقایسه ای را با برخی از هنرهای راک آمریکای شمالی افزایش می دهد ، جایی که برخی از مکان های بسیار قابل مشاهده توسط متخصصان مذهبی تراشیده شده اند ، و برخی دیگر ، متناقض و بسیار کوچکتر ، توسط مردم عادی تراشیده شده اند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Rock-Art Landscapes of Rombalds Moor, West Yorkshire : Standing on Holy Ground