دانلود پی دی اف کتاب The Road to Joy : Eight Pathways of Psychospiritual Transformation

[ad_1]

در جاده به سوی شادی ، کوین مک کلون از ما دعوت می کند تا در یک سفر شخصی و حرفه ای به او بپیوندیم ، و هشت راه اصلی روان درمانی را بررسی کنید که پایه و اساس زندگی شادتر را ایجاد می کند. این کتاب با الهام از مرگ همسر محبوبش گریس چن-مک کلون ، در پی ادغام مسیرهای اصلی تغییر روانپزشکی است. هر فصل با استفاده از منابع روانشناختی و معنوی ، یک قسمت را عمیقاً کاوش می کند و با برنامه های عملی عملی مشخص نتیجه می گیرد. روانشناسی نهفته در سنتهای مختلف معنوی و عرفانی ، از جمله دانش موجود در دوازده مرحله الکلی های بی نام ، با تحقیقات و معنویت سنگین است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Road to Joy : Eight Pathways of Psychospiritual Transformation