دانلود پی دی اف کتاب The Road to Anarchy : The CNT Under the Spanish Second Republic (1931–1936)

[ad_1]

جمهوری به هرج و مرج نتیجه یک تحقیق دقیق در مورد کنفدراسیون ملی تروباجو (CNT) Arauco-Syndicalist در سالهای دموکراتیک جمهوری دوم است. مدت هاست که با تجزیه و تحلیل روند CNT در مبارزات کارگری و زندگی و نگرش های داخلی سازمان (ایدئولوژی ، عملکرد آن ، درگیری های داخلی آن ، نقش فرد و وزن تاریخ) این کتاب نابود شده است CNT با سه شورشی علیه جمهوری مخالفت کرد. تحلیل کی نه تنها از خشونت آنارشیست ها ، بلکه از طرف دولت است. دو موضوع مهم پدیدار می شود: “سیاست گرایی” در درون سازمان ، و مشارکت آن در انقلاب اکتبر 1934 و حوادث بهار 1936. gel ngel Herrein روابط بحث برانگیز آنارشیست ها با سایر ساختارهای سیاسی ، مانند جمهوری خواهان ، سوسیالیست ها ، کمونیست ها و کاتالان ها را بررسی می کند ، توجه ویژه ای به رابطه مهم با اتحادیه های کارگری سوسیالیست ، اتحادیه ژنرال دو تروژادورس (UGT) داده می شود ، زیرا از یک مسابقه برای سلطه اتحادیه های کارگری ، پذیرش و همکاری متقابل شیوه های غیرارشه ای – سندیکالیستی توسط سوسیالیست ها تکامل یافت. انجام دادن. دو سازمان این کتاب بر اساس تحقیقات گسترده ، از جمله انستیتوی تاریخ اجتماعی در آمستردام ، بایگانی تاریخی ملی در اسپانیا ، بایگانی وزارت امور خارجه در فرانسه ، و سایر بایگانی های ملی مربوط به سرکوب CNT ها ، مانند نیروهای نظامی و گارد در اسپانیا. مطالعه CNTs در این بازه زمانی طولانی است. آخرین مطالعه مشابه در دهه 1950 توسط جان برادمس ، نماینده حزب دموکرات آمریکا ، محقق برجسته انقلاب اجتماعی اسپانیا انجام شد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Road to Anarchy : The CNT Under the Spanish Second Republic (1931–1936)