دانلود پی دی اف کتاب The River That Made Seattle : A Human and Natural History of the Duwamish

[ad_1]

رودخانه دووامیش با تعداد زیادی ماهی قزل آلا و دشتهای حاصلخیز ، قرن ها مردم را برای تجارت ، حمل و نقل و امرار معاش به سواحل خود کشانده است. رئیس سلث و همکارانش ماهی پرورش می دادند و در روستاهای اینجا زندگی می کردند و مهاجران سفیدپوست اولین شهرک های خود را در همان نزدیکی تأسیس کردند. بعداً صنعتگران منحنی های طبیعی رودخانه را صاف کردند و کارخانه هایی را در حاشیه آنها احداث کردند و در مواد اولیه شناور بودند و قطعات هواپیما ، سیمان و فولاد را حمل می کردند. متأسفانه ، سودمندی بزرگ رودخانه خنثی سازی آن بوده است ، زیرا رودخانه به دلیل تخلیه دهها سال به عنوان سایت تمیز Superfund اعلام شد. پس از استفاده از گزارش های قبلاً منتشر نشده توسط مردم بومی و شهرک نشینان ، نقشه جذاب B.J. Cummings رودخانه دوومیش را به مکان اصلی خود بازگرداند. در سیاتل و تاریخ شمال غربی اقیانوس آرام. کامینگز از دیدگاه عدالت زیست محیطی – و چهره مهمی در تلاش برای احیای رودخانه – به وضوح مردم را به تصویر کشیده و فرهنگ و محیط طبیعی منطقه را گیج کرده است. وی با اعضای قبیله دووامیش که مدتها به عنوان وکیل با آنها کار کرده تحقیق کرده است. کامینگز داستان و ارزشهای رودخانه را با احترام ، احترام و عدالت به عنوان فراخوانی برای تصمیم گیری در مورد رودخانه و آینده آن در میان می گذارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The River That Made Seattle : A Human and Natural History of the Duwamish