دانلود پی دی اف کتاب The Rise of the G.I. Army, 1940-1941 : The Forgotten Story of How America Forged a Powerful Army Before Pearl Harbor

[ad_1]

داستانی دراماتیک و ناگفته از چگونگی بسیج ارتش آمریكا از پاسگاههای پراکنده دو سال قبل از حضور پرل هاربر در یک نیروی جنگی منضبط و متحرک که به پیروزی در جنگ جهانی دوم در سپتامبر 1939 ، زمانی که آلمان نازی به لهستان حمله کرد کمک کرد. دوم ، تنش جدایی طلبی شدید در کنگره و در سراسر کشور وجود داشت. ارتش آمریكا برای دفاع از این كشور كمتر از 200000 نفر بود و نبردهای اروپا و خاور دور را بسیار كاهش داد. و با این حال ، کمتر از یک سال پس از پرل هاربر ، ارتش ایالات متحده حمله متفقین به شمال آفریقا ، لشکرکشی را که آلمان را شکست می دهد ، هدایت کرد و نیروی دریایی و تفنگداران کاملاً با ژاپن در اقیانوس آرام درگیر شدند گزارش شده است که در طول جنگ جهانی دوم بسیج شده است. اما کتاب “ظهور ارتش GI” ساخته پاول دیکسون هرگز فرسوده نبوده است ، به عنوان یک ارتش آموزش دیده و مشتاق با مجموعه ای متفاوت از اردوگاه ها با تجهیزات فرسوده ، تغییر فوق العاده ارتش ایالات متحده ، که ده برابر کوچکتر از اندازه کوچکتر آن است. بیش از هجده ماه جورج سی با انتخاب فرانکلین روزولت. پیش نویس قابل توجه زمان صلح در سال 1940 برای تبدیل شدن به رئیس ارتش مارشال و نبردهای ساختگی گسترده و بی سابقه در تنسی ، لوئیزیانا و کارولیناس که به وسیله آنها مهارت و روحیه ارتش شکل گرفت. و از آن رهبران برجسته ای مانند آیزنهاور ، بردلی و کلارک ظهور کردند. دیکسون بسیج فوری ایالات متحده را در پس زمینه مقاومت سیاسی و فرهنگی جدایی طلبانه و تنش های نژادی در داخل و تهدید به طور فزاینده ای از حمله آلمان و ژاپن توصیف کرد. علاوه بر موارد قابل توجه برای تاریخ آمریکا ، ظهور ارتش GI ، 19-19-1941 برای درک ما از دخالت آمریکا در جنگ جهانی دوم ضروری است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Rise of the G.I. Army, 1940-1941 : The Forgotten Story of How America Forged a Powerful Army Before Pearl Harbor