دانلود پی دی اف کتاب The Rise of the Early Christian Intellectual

[ad_1]

مطالعه توسعه زندگی فکری مسیحیان اولیه مورد توجه همیشگی دانشمندان است. این بخش بحث در مورد روش هایی را كه نویسندگان مسیحی در قرن دوم آنچنان از سنت ها و الگوهای فكری هلنیستی استفاده نمی كردند پیش می برد ، زیرا آنها اساساً در ذات آن سنت ها بودند. این جلد شامل مقالاتی از یک هم اندیشی در رم در سال 2016 است که ماهیت و فعالیت روشنفکر مسیحی نوظهور را بین اواخر قرن اول و اوایل قرن سوم بررسی می کند. مقالات حاکی از آن است که فرهنگهای علمی هلنیستی نقطه عطفی بودند که طرز تفکر مسیحی در آن تکامل یافت. در همان زمان ، مقالات نشان می دهد که متفکران مسیحی چگونه فرهنگهایی را که در آن شرکت می کردند ، به دلیل پایبندی به سنتهای موجود به دلیل اعتقادات و نیازهای مسیحی ، به کار گرفتند. داده های مورد مطالعه شامل پاپیاس از اوایل قرن دوم ، تاتیان ، ایرنس و کلمنت اسکندریه از اواخر قرن دوم است. مقاله ای در مورد اوکبیوس قیصریه به بررسی اقتباس مسیحی از نظر علمی هلنیست از تفسیر پرداخته است. شخصیت های مسیحی در پرتو مباحث کلاسیک و مطالعات یهودی مورد مطالعه قرار می گیرند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Rise of the Early Christian Intellectual