دانلود پی دی اف کتاب The Rise of Hotel Chains in the United States, 1896-1980

[ad_1]

این عنوان ترکیبی از تاریخ ، نظریه سازمانی و تجزیه و تحلیل آماری از چگونگی زنجیر زدن صنعت هتل در طول قرن گذشته است. این نه تنها در مورد صنعت عمده ایالات متحده بلکه در مورد ظهور این زنجیره اطلاعات و بینش فراهم می کند – پدیده ای که بسیاری از صنایع دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Rise of Hotel Chains in the United States, 1896-1980