دانلود پی دی اف کتاب The Rise of Duterte : A Populist Revolt against Elite Democracy

[ad_1]

این کتاب از پوپولیسم ، دموکراسی و بازارهای نوظهور و همچنین مصاحبه با مقامات ارشد دولت ، کارشناسان و روزنامه نگاران در فیلیپین و فراتر از آن بهره می برد ، این کتاب اولین کسی است که به تحلیل اهمیت و پیامدهای ظهور فیلیپینی ها می پردازد. رئیس جمهور رودریگو دوترته در منطقه آسیا و اقیانوسیه که به سرعت در حال تغییر است. همزمان با افزایش سریع قدرت چین در اقیانوس آرام ، کشورهایی که به طور سنتی متحدان آمریکا بوده اند ، مانند فیلیپین ، با فشارهای سیاسی روبرو هستند. اشتیاق آشکار دوترته به حقوق واقعی چین (با هزینه ایالات متحده) در ازای سرمایه گذاری در زیرساخت ها ممکن است شبیه رشد چین برای ملت های سراسر جهان باشد. این کتاب به موقع ، دقیق ، در دسترس و با سرعت بالا برای دانشمندان ، روزنامه نگاران ، سیاست گذاران و مخاطبان چین مهم خواهد بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Rise of Duterte : A Populist Revolt against Elite Democracy