دانلود پی دی اف کتاب The Rise of Air Mobility and Its Generals

[ad_1]

در سالهای اولیه جنگ سرد ، ایالات متحده به حمله هسته ای استراتژیک به عنوان وسیله اصلی متوقف کردن اتحاد جماهیر شوروی متکی بود. تمرکز بر بمب های انسانی و سلاح های هسته ای منجر به ظهور فرماندهی استراتژیک هوایی و رهبران آن ، ژنرال های بمب گذار در نیروی هوایی شد. قدرت و نفوذ ژنرال های بمب افکن در اوایل دهه 1960 در اوج بود. در دو دهه بعد ، فرماندهی تاکتیکی هوایی و ژنرال های رزمی در نیروی هوایی قدرت بیشتری یافتند. مایک ووردن در کتاب والدین خود “جنگنده ژنرالهای جنگنده: مشکل رهبری نیروی هوایی ، 1945 تا 1982” این تغییر رهبری را توصیف کرد. تغییر واقعیت های مربوط به شکست آمریکا در ویتنام و افزایش تهدید سنتی شوروی. این انتقال تا سال 1982 کامل شد ، زمانی که ژنرال چارلز A. ، خلبان جنگنده. گابریل رئیس نیروی هوایی شد. امروز ، 25 سال پس از تصدی فرماندهی ، خلبانان جنگنده نیروی هوایی را هدایت می کنند.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Rise of Air Mobility and Its Generals