دانلود پی دی اف کتاب The Rise of Acid Reflux in Asia :

[ad_1]

GERD شایعترین بیماری گوارشی در جهان است که بیش از 10-20٪ از جمعیت بزرگسال را درگیر می کند. GERD غالباً به عنوان یک بیماری غربی در نظر گرفته می شود و در مورد جمعیت در آسیا منابع کمی در دسترس است. با افزایش چاقی و غرب زدگی در آسیا ، شیوع GERD به سرعت در حال افزایش است. با افزایش عوارض و هزینه های مراقبت های بهداشتی ، نیاز مهمی برای درک این بیماری از دیدگاه آسیا وجود دارد. این کتاب شکاف دانش در مورد GERD در میان آسیایی ها را پر خواهد کرد و تفاوت ها را در زمینه اپیدمیولوژی ، تشخیص و مدیریت GERD از دیدگاه غربی برجسته می کند. در این کتاب ، جنبه های تصویربرداری جدید ، روش های تشخیصی و درمان به طور حتم مشخص خواهد شد. همچنین پاتوژنز و عوامل خطر آسیایی ها برای توسعه GERD را توصیف می کند که قبلاً کشف نشده است. تفاوت مهم دیگر این است که این کتاب به درک علائم و عوامل فرهنگی مingثر در تشخیص و مدیریت این اختلال شایع می پردازد. سرانجام ، نتایج جراحی GERD در میان آسیایی ها مورد بحث قرار خواهد گرفت. اطلاعات در مورد این موضوعات محدود است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Rise of Acid Reflux in Asia :