دانلود پی دی اف کتاب The Rise and Fall of Imperial Japan

[ad_1]

س isال این است که ، چگونه یک ملت بزرگ یکبار که امپراطوری را بنا کرد ، همه اینها را از دست داد؟ از زمان ترمیم میجی در سال 1868 ، احیای حکومت شاهنشاهی تحت امپراتور میجی ، تا زمان تسلیم ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 ، مدت نسبتاً کوتاهی از آغاز رویا: هفتاد و هفت سال به طول انجامید. رژیم ، امپراتوری ژاپن ، دوره ای از صنعتی سازی و نظامی گری سریع را آغاز کرد که منجر به استقرار قدرت جهانی و امپراتوری استعمار شد. نابسامانی های اقتصادی و سیاسی در اوایل دهه 1920 ژاپن را به مسیر نظامی گری سوق داد و در نهایت با تسخیر مناطق وسیعی از مناطق آسیا و اقیانوس آرام به اوج خود رسید. آغاز این مسیر را می توان در کنفرانس صلح پاریس در سال 1919 جستجو کرد ، زمانی که پیشنهاد ژاپن برای برابری نژادی مورد تأیید و تأیید سایر اعضا قرار گرفت ، اما توسط وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا رد شد. آیا این تکذیب توسط غرب و به ویژه در ایالات متحده انجام شد ، لحظه ای که روند تاریخ را تغییر داد. در طول وجود امپراطوری ، ژاپن در شانزده درگیری درگیر شد ، که منجر به تصرف بسیاری از کشورها و جزایر در سراسر آسیا و اقیانوس آرام شد. هزاران نفر تحت سیطره شاهنشاه بودند که با همه آنها آنطور که باید رفتار نمی شد. این کتاب با ریختن بمب های اتمی بر روی هیروشیما و ناگازاکی پایان می یابد که در نهایت تسلیم ژاپن و پایان جنگ در آسیا و اقیانوسیه به وجود آمد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Rise and Fall of Imperial Japan