دانلود پی دی اف کتاب The Ring

[ad_1]

سه سال پیش ، دکلان و لیلی گم شدند. نویسنده ای که برای یافتن داستانش برای همیشه مسدود شد. او ، یک سرآشپز در از دست دادن اشتیاق. همه باید عشق ، اعتماد و امید را پیدا کنند تا به زندگی برگردند. راهی که سرنوشت آنها را به هم نزدیک کرد ، او آنها را از هم جدا کرد. اکنون ، لیلی ، در اوج زندگی جدید خود ، ناگهان با فراخوانی به گذشته خود روبرو می شود که نمی تواند آن را نادیده بگیرد. اما با چه هزینه ای؟ تهدید به همه ، گذشته ای که او برای پذیرش آن بسیار سخت کار کرده است. آیا او خطرناک است که همه جا را از دست بدهد زیرا همه در حلقه بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Ring