دانلود پی دی اف کتاب The Rhetorical Approach to 1 Thessalonians : In Light of Ancient Funeral Oration

[ad_1]

این کتاب رویکردی بلاغی به 1 تسالونیکی ، به ویژه در مراسم خاکسپاری است. اگرچه بسیاری از محققان 1 تسالونیکی را با توجه به یک دیدگاه موضوعی ، آینه خوانی و دیدگاه های معرفتی تفسیر کرده اند ، اما نویسنده ادعا می کند که پل عناصر سخنرانی مatoryثر Epidactic را برای اغوای مخاطبان خود به کار می گیرد. مومنان تسالونیکی که با آزار و شکنجه ، رنجها و حتی مرگ اعضا رو به رشد بودند ، نیاز به تشویق داشتند. بعنوان یک استراتژیست ، پل برای پاسخگویی به این مشکلات به روشهای موثری نیاز داشت ، روشهایی که با مراسم تشییع جنازه یونانی-رومی انجام داد. بعلاوه ، این کتاب به زبان تشییع جنازه با مفاهیم متناقضی نگاشته شده است که پولس از آن برای توصیف هدف از تشییع جنازه در Topi و 1 تسالونیکی استفاده کرده است. در نتیجه ، این کتاب این ایده ها را نشان می دهد که چگونه مراسم خاکسپاری کل 1 تسالونیکی ها را در ارگانیوم (1 ثلاث 1: 2-3) ، گفته ها (1: 4–3: 10) ، تسلیت و خطاب را روشن می کند. (4: 1–5: 15) ، و پاراتو با دعا (5: 16-28).

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Rhetorical Approach to 1 Thessalonians : In Light of Ancient Funeral Oration