دانلود پی دی اف کتاب The Revolution in Strategic Affairs

[ad_1]

توسعه سریع فناوری اطلاعات و سلاح های دقیق توسط Herald aIVEvolution در امور نظامی (RMA) درخواست می شود ، و این امکان را به پیروزی های سریع و قاطع با حداقل تلفات و خسارات جانبی می دهد. اما آیا چنین انقلابی صورت گرفته است؟ مسائل مربوط به درگیری ها باقی خواهند ماند و بسیاری از پیشرفت های فناوری مرتبط با RMA لزوماً منجر به تغییر در ماهیت جنگ نمی شوند. پایان جنگ سرد انقلابی دیگر در امور سیاسی ایجاد کرده است. قدرت های بزرگ احتمال جنگ با یکدیگر را بسیار کم نشان می دهند ، زیرا هدف آنها مداخله در درگیری های مربوط به کشورهای آسیب پذیر از جمله گروه های شبه نظامی ، کارتل های مواد مخدر و رقبای بالقوه از جمله تروریست ها است. فناوری RMA ممکن است کمتر برای درگیری هایی از این قبیل مناسب باشد. اگر اثر تجمعی این تغییرات انقلابی ایجاد کرده باشد ، انقلابی در استراتژیک ، انقلابی است ، به همان اندازه نظامی. این مقاله استدلال می کند که: RMA بیان عملی “راه جنگ وارسترن” است ، با ویژگی های برجسته آن: نیروهای مسلح حرفه ای. عدم تحمل تلفات و عدم تحمل خسارت وثیقه به م keyلفه های اصلی فنی و مفهومی RMA در اوایل دهه 1970 اتفاق افتاد. از این رو روند بیش از انقلابی بودن ، تکاملی بوده است. تفاوت مهم در اوضاع سیاسی جدید پایان جنگ سرد و انقلاب در مفاهیم غربی به ویژه از قدرت نظامی سنتی آمریکا ، ناشی از جنگ خلیج فارس 1991 است که می تواند آغاز یک “درگیری خلیج فارس” واقعی باشد. اگر نبردهای آینده فرصت های برابر برای بهره برداری از فناوری RMA را فراهم کنند. با این حال ، همانطور که ایالات متحده و متحدانش شکست ناپذیر به نظر می رسند ، با شرایط خود می جنگند ، دشمنان آینده به روشی دیگر خواهند جنگید زیرا غرب با دشمنانی روبرو خواهد شد که استراتژی های متناقضی را برای مسیر جنگ غربی دنبال می کنند. آنها از نبردهای درگیر اجتناب می کنند ، از بی میلی غرب برای التهاب رنج غیرنظامیان سوit استفاده می کنند و پایگاه سیاسی داخلی رقیب خود را به اندازه سربازان پیش رو هدف قرار می دهند. مشكل غرب چگونگی غلبه نیست ، بلكه چگونگی انجام این روش به روشی قابل قبول است. هرچه جنگ با فعالیتهای غیرنظامی آمیخته باشد ، واکنش با انواع نظامی قاطع و سنگین تجسم یافته در RMA دشوارتر است. RMA وضعیتی را ایجاد نمی کند که اطلاعات تنها مورد مورد بحث باشد و بنابراین امکان “جنگ جنگ” را ارائه نمی دهد. شرایط و قابلیت های جدید تعیین کننده یک استراتژی نیستند ، بلکه دامنه استراتژی های موجود را گسترش می دهند. مسئله اساسی RMA توانایی کشورهای غربی ، به ویژه ایالات متحده ، برای پیروی از خطی مطابق با منافع و توانایی های خود است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Revolution in Strategic Affairs