دانلود پی دی اف کتاب The Return of the O’Connells : The O’Connells

[ad_1]

خانواده اوکانل مورد علاقه شما دوباره در کتاب “بازگشت اوکانل” بازگشت ، “تو همسر من هستی کارن ، حتی از طریق این خانواده ، با تمام اسرار و دروغ ها. شاید من فقط آرزو می کنم برای ما کمی آرامش داشته باش ، در نیمه راه با من ملاقات کرد ، گویا همه چیز یک دعوا است. ~ جک کورتیس آیا زندگی همیشه عادی خواهد بود؟ این سوال توسط همه افراد خانواده اوکانل مطرح شده است زیرا یکی از آنها زندگی او را به اتهام قتل واژگون کرده است. با پدرش اکنون در میان اوکانل در حال کنار آمدن با این ایده است که عدالت یکسان نیست. اما علی رغم انتظار نوه جدید ، و این واقعیت که خانواده در حال ایجاد هویت جدید هستند ، مشکلات همیشه یک گام دورتر است. این بار ممکن است از درون سر بزند ، زیرا دشمن جدید سایه ای به خانواده نزدیک شوالیه و در نهایت پیوندهای برادرانه راه پیدا کرده است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Return of the O’Connells : The O’Connells