دانلود پی دی اف کتاب The Return of Ethics and Spirituality in Global Development

[ad_1]

نظریه نوسازی اساساً معنای رشد اقتصادی را به توسعه کاهش می دهد که غالباً با تولید داخلی کشور یا برابری کلی قدرت خرید کشور اندازه گیری می شود. این رویکرد رویکرد توسعه را نادیده می گیرد ، بنابراین از نقش فرهنگ ، هویت و معنویت به عنوان یک تعیین کننده اجتماعی توسعه خوب فرار می کند. از همه مهمتر ، نظریه نوسازی ، که چشم اندازهای اصلی را در مورد توسعه اطلاع می دهد ، دلایل ساختاری توسعه نیافتگی ، از جمله هژمونی استعماری یا سرمایه داری لجام گسیخته موجود را در بسیاری از جوامع نادیده می گیرد. در برابر ایده های حداقلی توسعه ، س fundamentalالات اساسی درباره نظریه توسعه و برنامه نویسی مطرح می شود. از چه منظری مفهوم توسعه مورد توجه قرار می گیرد؟ چه کسی باید اهداف توسعه را تعیین و ترسیم کند؟ چه نوع توسعه ای می تواند منجر به تغییرات مطلوبی شود؟ آیا اخلاقاً مطلوب است که درک ویژه غربی ها از توسعه را به دیگران هدایت کنیم؟ آیا ارتباطی بین توسعه و حق تعیین سرنوشت ملت ها وجود دارد؟ چه کسی از نظر اخلاقی مسئول نابرابری جهانی یا “توسعه بد” است؟ تازگی این کتاب در رویکرد چند رشته ای آن در کاوش نقش اخلاق و معنویت به عنوان جایگزینی برای دامنه بیماری های ناشی از نابرابری جهانی نهفته است. همه نویسندگان دانشگاهیانی هستند که در کشورهای مختلف مستقر هستند و در س questionsالات مربوط به رشد و معنویت تخصص دارند. محمود مسائلی بنیانگذار و مدیر اجرایی چشم اندازهای جایگزین و نگرانی های جهانی – APGC (ap-gc.net) است. وی همچنین استاد مدعو در دانشگاه اتاوا است. ریکو اسنلر مدرس فلسفه و نایب رئیس چشم اندازهای جایگزین و نگرانی های جهانی – APGC است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Return of Ethics and Spirituality in Global Development