دانلود پی دی اف کتاب The Restorative Poetics of a Geological Age : Stifter, Viollet-le-Duc, and the Aesthetic Practices of Geohistoricism

[ad_1]

این کتاب توسط دو متفکر قرن نوزدهم ساخته شده است – نویسنده اتریشی آدالبرت استیفتر و معمار فرانسوی اوژن ای. Viollet-le-Duc – که تاریخ فرهنگی تاریخ زمین را تصور می کرد: به عنوان تاریخ اشیا and و برای بازیابی جهان بررسی می کند. دوباره سازماندهی کنید حوزه نوپای زمین شناسی اندیشه فرهنگی را شکل داد. حمایت گرایی آنها ، که توسط فرسایش به آنها اطلاع داده می شود ، موجب نوسازی آینده می شود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Restorative Poetics of a Geological Age : Stifter, Viollet-le-Duc, and the Aesthetic Practices of Geohistoricism