دانلود پی دی اف کتاب The ResearchED Guide to Assessment : An Evidence-informed Guide for Teachers

[ad_1]

سارا دونارسکی فصل را با دیلن ویلیام ، تام شرینگتون ، آلیسون پیک و بسیاری دیگر برای بحث و گفتگو ، طوفان مغزی ، استراتژی های انتقاد و یافتن راه حل هایی که نه تنها پیشرفت دانش آموزان را بهبود می بخشد ، بلکه به رفاه و مدیریت بار کاری کمک می کند کارمندان

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The ResearchED Guide to Assessment : An Evidence-informed Guide for Teachers