دانلود پی دی اف کتاب The Representation of Reality in the Works of Jeanette Winterson. A Mercury of Fact

[ad_1]

پایان نامه تحصیلات تکمیلی در مطالعات زبان و ادبیات انگلیسی از سال 2017 – ادبیات ، درجه: 85.0٪ ، دانشگاه چستر ، زبان: انگلیسی ، انتزاع: این مطالعه روشی را بررسی می کند که در آن آثار Zeenat Winterson نشان دهنده ماهیت خود و هستی است اصالت ساخت واقعیت. این تأکید خاص بر روش فلسفی است که در آن وینترسون خوانندگان خود را به زندگی خود ترغیب می کند و یاد می گیرد واقعیت را از طریق شکل دادن یک تصویر از خود ، که اساساً داستانی دارد ، دستکاری کند. مقدمه این مطالعه هشت متن اصلی وینترسون را معرفی می کند ، رولان بارت در ادامه به بررسی آثار وینترسون با توجه به “مرگ نویسنده” می پردازد. فصل 1.0 تأثیر وینترسون از زیبایی پست مدرن را در کار او و خواننده آن در نظر می گیرد ، و به ویژه روش زبانی را بررسی می کند که وی بنیان فلسفه جامع خود را شکل می دهد. در فصل 1.5 ، خاطرات وینترسون ، به ویژه در تخریب آن به عنوان یک خاطره ، تجزیه و تحلیل می شود و ادعا می شود که این داستان به اندازه داستان هایش خیالی است. فصل 2.0 آثار وینترسون را در زمینه جنسیت تجزیه و تحلیل می کند ، و روش های مختلفی را که کار او یک برنامه فمینیستی را در بر می گیرد بررسی می کند. فصل 2.5 ارائه می دهد تجزیه و تحلیل کوتاه کاملا متمرکز بر کتاب تناسب اندام وینترسون “مناسب برای آینده” ، و آن را به طور گسترده تر مربوط به برنامه فمینیستی او می داند. فصل 3.0 اقدامات وینترز را از طریق نظریه های فلسفی عشق تجزیه و تحلیل می کند ، و استدلال می کند که کار او بهترین وسیله برای دستیابی به خودآزمایی عشق است.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Representation of Reality in the Works of Jeanette Winterson. A Mercury of Fact