دانلود پی دی اف کتاب The Renegades Arctic Meltdown : Defenders of the Planet

[ad_1]

در زیر ذوب پارافست قطب شمال یک هیولای متان خوابیده – Methanore – در حال بیدار شدن است. کانالس ، مو و لئون ، سه قهرمان ناشناخته ، می توانند با استفاده از ابرقدرت های خود آن را در یخ به دام بیندازند و کره زمین را نجات دهند. پروفسور کاتیلن دانشمندی باهوش و زیرک است که در آینده از “اعداد اخلاقی” خود استفاده می کند. با عصبانیت خود که درگیر اعصابی است که به محیط زیست اهمیت نمی دهند ، لئون توانایی نامرئی شدن را دارد – کارآگاه کامل! و سپس مو وجود دارد ، که در پی مرگ برادرش در یک طوفان ، شجاعت خود را کشف می کند و یک ابر شیار خورشیدی می سازد که می تواند قدرتمندترین قدرت الکتریکی را برای مبارزه با دشمنان تولید کند. ابرقهرمانان را با خطرات متعدد زیست محیطی ، کشنده ترین هیولاهایی که در زیر ذوب سوراخ قطب شمال در کمین هستند ، می کشد. اگر زنده بماند ، این ارگانیسم هرج و مرج انبوهی از گاز متان را در جو آزاد می کند و تعادل آب و هوای سیاره ما را برای همیشه تغییر می دهد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Renegades Arctic Meltdown : Defenders of the Planet