دانلود پی دی اف کتاب The Remarkable Life of the Skin : An Intimate Journey Across Our Largest Organ

[ad_1]

کاوش جذاب پوست از جنبه های جسمی ، روانی و اجتماعی چند بعدی آن ، پوششی برای بدن ظریف و پیچیده ما فراهم می کند ، پوست بزرگترین و سریعترین اندام رشد می کند. ما هر روز آن را می بینیم ، لمس می کنیم و در آن زندگی می کنیم. این یک زیستگاه برای یک دنیای مسحورکننده و پیچیده از میکروب ها و عملکردهای بدن است که برای سلامتی و بقای ما مهم است. این گیاه همچنین یک گیاه حذف بی فایده ، یک سیستم هشدار دهنده برای بیماری زمینه ای و یک مانع ایمنی پویا در برابر عفونت است. یکی از اولین چیزهایی که مردم در مورد ما می بینند ، پوست برای احساس هویت ما مهم است ، به ما اهمیت اجتماعی و معنای روانی می دهد. و هنوز این عملکرد پوست و روش جذاب ما تا حد زیادی برای ما ناشناخته است. مونتی لیمان در تحقیقات خود به عنوان نثر کاملاً واضح است که داستانهای به یادماندنی گذشته و تجربیات پزشکی خود را در هم آمیخته است ، کتابی با افشاگری در کاوش در سطح خارجی ما نوشته است که مشابه است. اندازه گیری تعجب آور و روشن کننده خواهد بود. از طریق علم ، جامعه شناسی و تاریخ – در موضوعات متنوع مکانیکی و جادوی لمس (حرکت به جلو در یک اقدام ساده بیرون آوردن کلید از جیب و باز کردن قفل درب چقدر شگفت انگیز است) ، رابطه نزدیک است بین پوست و روده ، چه اتفاقی می افتد که یک کاغذ بریده می شود ، و چگونه میان وعده های نیمه شب می تواند باعث آفتاب سوختگی شود – لیمن ما را به سفری در پایین دست و اندام غیرقابل توضیح خود می برد و نشان می دهد که پوست ما تا چه اندازه غریب است ، معجزه آسا تر و پیچیده تر است از آنچه که فکر می کردیم

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Remarkable Life of the Skin : An Intimate Journey Across Our Largest Organ