دانلود پی دی اف کتاب The Remarkable Journey of Mr Prins: World War II, Jewish Refugees and the Bath-Alkmaar Friendship

[ad_1]

بزرگترین سفرها زنده مانده اند. شب ، چمدان نقدی ، هرج و مرج ، سوزاندن نهایی کاغذها. 56 نفر با یک قایق کوچک فرار می کنند. در سال 1940 ، الی پرین هلندی تبعیدی وارد انگلستان شد و خود را به بت رساند ، آنها را به یک سفر طولانی ، به ایمنی و همبستگی از جنگ و عدم اطمینان هدایت کرد. این کتاب با استناد به توصیفات شخصی و منابع منتشر نشده به زبان انگلیسی و هلندی ، تجربیات جنگ در Alakmar و Bath را تازه می کند. این اولین داستان کاملاً گفته شده است: چگونه یهودیان از آلکمار رانده می شوند. سرنوشت والدین الی؛ حمله رعد اسا حمام ؛ و سپس در سال 1945 ، پس از زمستان گرسنگی هلندی ، چگونه مردم بات تصمیم گرفتند که به آلاکمار و فرزندانش کمک کنند. این یک داستان محلی است و یک داستان اروپایی ، که نه تنها برای یادآوری تاریخ بلکه برای یادآوری به خود نوشته شده است که ما هنوز هم به چنین داستانهای قهرمانانه و نشاط آور احتیاج داریم.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Remarkable Journey of Mr Prins: World War II, Jewish Refugees and the Bath-Alkmaar Friendship