دانلود پی دی اف کتاب The Reluctant Republic

[ad_1]

مالکوم ترنبول پیش از آنکه بیست و نهمین نخست وزیر استرالیا شود ، از چهره های برجسته جنبش جمهوری استرالیا بود. جمهوری رغبت ، که در اصل در سال 1993 منتشر شد و با پیش گفتار باب هیوز ، مانیفست ترنبول بود. این یک چارچوب بسیار مناسب برای جمهوری خواهی در استرالیا باقی مانده است. این کتاب روابط مشروطه با انگلیس را نشان می دهد تا هویت آن را به عنوان یک کشور استرالیا آشکار کند و گزینه ها و الزامات سیاسی و تاریخی جمهوری استرالیا را بررسی می کند. ترنبول برنامه خود را برای آینده استرالیا به عنوان جمهوری ارائه می دهد و شامل توصیه های گزارش نخست وزیر پاول کیتینگ از کمیته مشورتی جمهوری است که ترنبول رئیس آن بود.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Reluctant Republic