دانلود پی دی اف کتاب The Relevance of Industry Self-regulation in the Light of the Principle of Subsidiarity Enshrined in Article 5 Para 3 TEU : Part 1 – Focus on the Advertising Industry in the UK and Germany

[ad_1]

مقاله علمی از سال 2015 در رشته حقوق موضوعی – حقوق اروپا و بین الملل ، ویژگیهای فکری ، درجه: 82 ، دانشگاه وارویک (دانشکده حقوق) ، زبان: انگلیسی ، چکیده: هدف از پایان نامه شناسایی نقش خودتنظیمی در صنعت اروپا. در پس زمینه اصل یارانه های مندرج در قانون اتحادیه ، صلاحیت و بحث سیاسی هنر. 5 ، برابر است. 3 ، از پیمان اتحادیه اروپا (TEU). این روش مستلزم تجزیه و تحلیل رابطه بین تنظیمات خودتنظیمی و قانونی در قالب هر دو سیستم است – مقررات خود مختار ، داوطلبانه و مقررات ایالتی – به طور مشترک ایجاد یک محیط نظارتی که به گروه ها یا مناطق هدف تحمیل می شود. بنابراین ، امر اجتناب ناپذیر توصیف معنای اصطلاح خودتنظیمی ، ساختار و روش عمل آن و تجزیه و تحلیل مزایا و معایب آن در مقایسه با مقررات قانونی است. هنر پس از توصیف و ارزیابی خودتنظیمی توضیح داده می شود. 5 ، برابر است. 3 ، TEU ، از جمله تعیین دامنه کاربرد آن. تفسیر حاصل نشان می دهد که کدام رابطه مربوط به دکترین یارانه ها به خودتنظیمی نسبت داده می شود یا باید انجام شود. به دنبال این ، نگاهی گذرا به اهمیت تنظیم خود به خود توسط بسیاری از اسناد و اقدامات قانونی اتحادیه اروپا ، مانند بخشنامه ها. این مختصر “تخریب تور” نشان می دهد که خودتنظیمی بخشی جدایی ناپذیر از سیاست های اروپا است. یک مسئله خاص که در اینجا بحث می شود این است که آیا می توان بخشنامه های اتحادیه اروپا را از طریق خودتنظیم در مقررات ملی اجرا کرد؟ دادگاه اروپا احتمال انتقال بخشنامه های اتحادیه اروپا را از این طریق رد كرد و بر لزوم اقدامات قانونی قانونی داخلی برای این منظور تأكید كرد. رساله به طور گسترده ای به خودتنظیمی در زمینه تبلیغات اشاره دارد ، به طوری که موضوع تنظیم خودکار بیشتر و شفاف تر می شود. بنابراین ، با مقایسه سیستمی بین انگلیس و آلمان به پایان می رسد. نشان داده شده است که علیرغم روشهای مختلف تنظیم تبلیغات ، تفاوت قابل توجهی در کارایی وجود ندارد.

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Relevance of Industry Self-regulation in the Light of the Principle of Subsidiarity Enshrined in Article 5 Para 3 TEU : Part 1 – Focus on the Advertising Industry in the UK and Germany