دانلود پی دی اف کتاب The Refrain Within

[ad_1]

برای نجات یک زندگی ، آیا همه را دوست دارید؟ نازی ها به کشور حمله کرده و آن را واژگون می کنند ، شر آنها به زندگی خود راه می یابد. کویناتور اوا بوگنر با رهبر و رهبر موسیقی و پاتریک Kedwes نامزد شده است ، خوشبختانه عروسی خود را برنامه ریزی می کند. در ابتدا او فکر نمی کند که جنگ مستقیماً بر او تأثیر بگذارد. می توان به همه اطرافیان او اعتماد کرد که کار درست را انجام می دهند. سپس دوست صمیمی و خواهر شوهر یهودی او Zofia گم می شود – و به جای سرزنش گشتاپو ، یکی از دوستان می گوید این پاتریک بود که Zofia را با خود راند. آیا او به اوا و همه آنچه متعلق به خانواده است خیانت کرده است. بوگنار به امید خروج از امنیت فلسطین به مرز دوید. اوا باید زندگی خود و همه را دوست داشته باشد ، که در دست شخصی است که به او خیانت کرده است – و همه آنها نمی توانند از جنگ خارج شوند …

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Refrain Within