دانلود پی دی اف کتاب The Refiner's Fire : Historical Highlights of Missouri

[ad_1]

برای اعضای کلیسای عیسی مسیح مقدسین آخرین روزهای میسوری ، این مکان نه تنها مکانی از تاریخ غم انگیز است ، بلکه آینده ای باشکوه است. در اینجا ، طبق وحی از جانب خداوند به حضرت جوزف اسمیت ، بسیاری از وقایع بزرگ اوج کار خدا را در روزهای پس از وجود حیات روی زمین انسان تغییر می دهد. کسب اطلاعات در مورد تاریخ منطقه و بازدید از مکانهای تاریخی نبوی در شهرستانهای جکسون ، کلی ، کالدول و دیویس در میسوری ، تجربه روح این وقایع قدرتمند آینده است. نقشه های موجود در این جلد به شناسایی مکان هایی با اهمیت تاریخی برای کسانی که از این مکان ها بازدید می کنند کمک خواهد کرد. بسیاری از عکس ها ، به صورت تمام رنگی ، برای کسانی که تنها سفرشان می تواند از طریق این کتاب باشد ، بعد جدیدی را در منطقه ایجاد می کند. همه کسانی که این بخش را می خوانند ، آن را از طریق گزارش های تاریخی و نقل قول از سوترای ادامه الهی خداوند مشاهده می کنند ، و آرزو می کنند که بخشی از اضطرار و احساس بزرگ نسبت به کار و اصرار به کار باشند. آرزو می کنم بخشی از آینده بزرگ در Place Place of Zion باشد. ”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Refiner's Fire : Historical Highlights of Missouri