دانلود پی دی اف کتاب The Red Swing : ‘Keyline’ and the Amazing Life of a Female Factory Worker

[ad_1]

در تابستان سال 1965. چه مدت شما در آن تاب هستید؟ “” مامان ، تو می دانی که من آن را دوست دارم … “. یکشنبه بعد از ظهر تابستان است. مادرم مشغول تهیه شام ​​در آشپزخانه است. هر از چندگاهی او در کوههای خانه ما در اوسگلیو و در باغ خانه ما تاب می خورد و نگاهی به من می اندازد. تاب من زیباست قرمز است. وقتی تاب می خورم بلند می شوم و تمام دنیای اطرافم را می بینم. بیست و هفت سال بعد. شوهرم ماسیمو از شرکت خود استعفا داده است. یک روز ، بهار گذشته ، او به خانه آمد و با اشتیاق در صدا گفت: “من یک شرکت کوچک پیدا کردم که کلید درست می کند … به نظر می رسد که آنها آن را می فروشند. آیا باید برای خرید آن تلاش کنم؟” ؟ “.” ماسیمو ، بیایید این فرصت را از دست ندهیم “. چند روز بعد ما خود را در مقابل یك دفتر اسناد رسمی یافتیم:” آقای بیانچی ، لطفاً ، اینجا را امضا كنید: از لحظه به بعد Keyline متعلق به شماست. ” ماسیمو از من پرسید با لیوانهای ما پر از پروکو ، نان تست شده ، “نظر شما در مورد مدیر اجرایی KLINE چیست؟”

[ad_2]

دانلود pdf کتاب The Red Swing : ‘Keyline’ and the Amazing Life of a Female Factory Worker